img_0016

Animals

Els animals juguen un paper importantíssim dins del conjunt de la finca. Ja, que instintivament, el doten de mes vida, fan els paisatges mes especials, realitzen tasques de neteja forestal (reduint el risc d’incendis) i son imprescindibles per a la composició d’un bon compost. També poden ajudar a moltes persones mitjançant les teràpies amb animals, com la hipoterapia o equinoterapia (especialment a nens i a persones grans). Per tant, mostrem gratitud i respecte als animals fomentant el seu desenvolupament en llibertat (dins un immens espai delimitat). Així ells són més feliços, i poden aportar més al conjunt.